فروشگاه کارت شارژ سیمکارت دارای شرکت ثبت شده

  • حداقل 20 آگهی 3 تومانی در هر روز
  • پرداخت 1 تومان برای هر کلیک دوستان شما
  • پرداخت 1 تومان برای ارسال هر پست در انجمن
  • حداقل برداشت 1000 تومان بدون نیاز به سرمایه گذاری
  • تبلیغات رایگان و زیرمجموعه هدیه در هر روز برای کاربران فعال


  • سیستم غیر قابل نفوذ و هوشمند ضد تقلب
  • اطلاعات و آمار دقیق انواع آگهی
  • عدم تکراری بودن بازدید کنندگان
  • بازدید به صورت مستقیم از آدرس سایت
  • قیمت خرید هر بازدید کلیکی غیر تکراری فقط 1 تومان!!!


با حداقل 500 تومان میتوانید 500 بازدید کلیکی غیر تکراری واقعی بخرید!